Договоры

14/06/2024 ж.
Публичная оферта по программе "Деньги в оборот"
14/06/2024 ж.
Публичная оферта по программе "Деньги в оборот" (кырг)
02/04/2024 ж.
Публичная оферта с залогом рассрочка на сайт
02/04/2024 ж.
Публичная оферта к продукту Мобильный Кредит (кырг)
02/04/2024 ж.
Публичная оферта к продукту Мобильный Кредит для сотрудников (кырг)
02/04/2024 ж.
0_Нак эмес жол менен берилүүчү, күрөө камсыздоосу менен кред.айкын оферта
02/04/2024 ж.
Публичная оферта к продукту Мобильный Кредит
02/04/2024 ж.
Публичная оферта к продукту Мобильный Кредит для сотрудников
01/04/2024 ж.
Публичная оферта с залогом %% на сайт
01/04/2024 ж.
Күрөө камсыздоосу кред. айкын оферта
21/12/2023 ж.
ДОГОВОР_О_КОМПЛЕКСНОМ_БАНКОВСКОМ_ОБСЛУЖИВАНИИ_21.12.2023
21/12/2023 ж.
ЖЕКЕ_ЖАКТАРДЫ_КОМПЛЕКСТҮҮ_БАНКТЫК_ТЕЙЛӨӨ_ЖӨНҮНДӨ_КЕЛИШИМИ.21.12.2023
05/10/2023 ж.
ЖЕКЕ ЖАКТАРДЫ КОМПЛЕКСТҮҮ БАНКТЫК ТЕЙЛӨӨ ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМИ.05.10.2023 ОД (1) (1)
05/10/2023 ж.
ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 05.10.2023
16/08/2023 ж.
ЖЕКЕ ЖАКТАРГА КОМПЛЕКСТҮҮ БАНКТЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ
26/06/2023 ж.
Договор о комплексном банковском обслуживании. Оферта_2023
02/02/2022 ж.
Договор о комплексном банковском обслуживании. Оферта_2022
24/11/2021 ж.
«ДОС-КРЕДОБАНК» ААКЫНЫН ЖЕКЕ ЖАКТАРЫН КОМПЛЕКСТҮҮ БАНКТЫК ТЕЙЛӨӨ ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМ (Коомдук оферта)
24/11/2021 ж.
Порядок регистрации и приема жалоб и предложений
19/02/2021 ж.
Политика конфиденциальности при использовании Мобильных приложений ОАО «Дос-Кредобанк»
30/10/2020 ж.
Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц ОАО Дос-Кредобанк. Публичная оферта