DCB жол

Аманаттар

1) Керек болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүӊ алууга болобу?

Керек болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүӊ алууга болобу?

Жаңылынды 25.09.2022
Жок, болбойт. Келишимди токтоткон учурда же депозиттин жарамдуулук мөөнөтү аяктаган учурда гана бүткүл сумма алынат.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
2) Аманатчынын тууганы аманаттын% пайызын ала алабы?

Аманатчынын тууганы аманаттын% пайызын ала алабы?

Жаңылынды 22.09.2022
Ала алат, эгер анда нотариус күбөлөндүргөн, аты-жөнү, эсептин номуру, Банктын аталышы ж.б так көрсөтүлгөн жана конкреттүү кызматка берилген ишеним кат бар болсо.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
3) Депозитти Банкка келбей туруп толуктоого мүмкүнбү?

Депозитти Банкка келбей туруп толуктоого мүмкүнбү?

Жаңылынды 21.09.2022
Ооба, мүмкүн, эгер карт эсеби жана интернет банкинг бар болсо, карт эсебинен депозиттик эсепке которуу жолу менен.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
4) Эгер депозит жылдык 12% менен ачылса, кандай чен менен пролонгация кылынат?

Эгер депозит жылдык 12% менен ачылса, кандай чен менен пролонгация кылынат?

Жаңылынды 11.09.2022
Депозиттин автопролонгациясы ошол моментте колдонулган чен менен жүргүзүлөт.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
5) Эгер депозит 1 жылга ачылып, бирок 4 айдан кийин токтотулган болсо, капиталдаштырылган пайыздарды алууга болобу?

Эгер депозит 1 жылга ачылып, бирок 4 айдан кийин токтотулган болсо, капиталдаштырылган пайыздарды алууга болобу?

Жаңылынды 20.09.2022
Депозит 12 айдан аз мөөнөт ичинде токтотулса, пайыздар эсептелбейт. Пайыздар ай сайын алынып турган болсо, негизги суммадан бул сумма кармап калынат.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?