DCB жол

Аманаттар

1) Керек болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүӊ алууга болобу?

Керек болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүӊ алууга болобу?

Жаңылынды 12.07.2024
Жок, болбойт. Келишимди токтоткон учурда же депозиттин жарамдуулук мөөнөтү аяктаган учурда гана бүткүл сумма алынат.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
2) Аманатчынын тууганы аманаттын% пайызын ала алабы?

Аманатчынын тууганы аманаттын% пайызын ала алабы?

Жаңылынды 13.07.2024
Ала алат, эгер анда нотариус күбөлөндүргөн, аты-жөнү, эсептин номуру, Банктын аталышы ж.б так көрсөтүлгөн жана конкреттүү кызматка берилген ишеним кат бар болсо.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
3) Бул депозитти толуктоого болобу?

Бул депозитти толуктоого болобу?

Жаңылынды 10.07.2024
Жок, тилекке каршы депозиттин шарттарында толуктоо каралган эмес.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
4) Депозитти Банкка келбей туруп толуктоого мүмкүнбү?

Депозитти Банкка келбей туруп толуктоого мүмкүнбү?

Жаңылынды 10.07.2024
Ооба, мүмкүн, эгер карт эсеби жана интернет банкинг бар болсо, карт эсебинен депозиттик эсепке которуу жолу менен.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
5) Эсеп ачуу үчүн кандай документтер керек (эгерде Дос-Кредобанк ААКда эсеп бар болсо)?

Эсеп ачуу үчүн кандай документтер керек (эгерде Дос-Кредобанк ААКда эсеп бар болсо)?

Жаңылынды 10.07.2024
Билдирме жазуу керек
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
6) Эгер депозит жылдык 12% менен ачылса, кандай чен менен пролонгация кылынат?

Эгер депозит жылдык 12% менен ачылса, кандай чен менен пролонгация кылынат?

Жаңылынды 10.07.2024
Депозиттин автопролонгациясы ошол моментте колдонулган чен менен жүргүзүлөт.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
7) Эгер депозит 1 жылга ачылып, бирок 4 айдан кийин токтотулган болсо, капиталдаштырылган пайыздарды алууга болобу?

Эгер депозит 1 жылга ачылып, бирок 4 айдан кийин токтотулган болсо, капиталдаштырылган пайыздарды алууга болобу?

Жаңылынды 11.07.2024
Депозит 12 айдан аз мөөнөт ичинде токтотулса, пайыздар эсептелбейт. Пайыздар ай сайын алынып турган болсо, негизги суммадан бул сумма кармап калынат.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
8) Экологиялык, социалдык жана корпоративдик башкаруу деген эмне?

Экологиялык, социалдык жана корпоративдик башкаруу деген эмне?

Жаңылынды 17.05.2024
(англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) – компаниянын экологиялык, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө катышуусу, компаниянын жалпы башкаруу саясатынын жыйындысына мүнөздөмө.  
ESG – социалдык жоопкерчиликтеги инвесторлор потенциалдуу инвестицияларды издөө үчүн колдонгон компаниянын ишмердүүлүгүнүн стандарттар топтому. Экологиялык талаптар компания жаратылышты коргоочу катары кандай ролдо экендигин аныктайт. Ал эми социалдык критерийлер - компания кызматкерлер, кардарлар, өнөктөш жана коомчулук менен кандай мамиледе экендигин аныктайт. Корпоративдик башкаруу – компаниянын жетекчилигине тиешелүү. Жетекчилердин эмгек акысы, аудит, ички көзөмөл жана акционерлердин укугу.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
9) Зарыл болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүн алса болобу? 

Зарыл болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүн алса болобу? 

Жаңылынды 11.07.2024
Жок, болбойт. Сумма толугу менен депозиттин мөөнөтү аяктаганда же келишимди бузган учурда берилет. 
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?