Тез насыясы

Насыянын суммасы

Баштап 3 000 - 250 000 сом
Мөөнөтү

Баштап 3 - 24 ай.
Чен

29.9%
Өтүнмөнү тариздөө
Насыяны тариздөө

Тез насыясы

“Тез” керектөөчүлүк насыясы – Банк менен кызматташуу жөнүндө Макулдашуу түзгөн физикалык, юридикалык тараптардан (мындан ары – Сатуучу) эмеректерди, тиричилик техникасын, оргтехниканы, телефондорду ж.б. кыймылдуу мүлктөрдү (мындан ары – Товар) жеке колдонууга сатып алуу үчүн банк тарабынан сатып алынып жаткан мүлктү күрөөгө алуу менен берилүүчү насыя.

Күрөө сатып алынып жаткан товар

Банк сатып алынып жаткан товардын наркынын 100%ына чейин каржылайт.

Баштапкы төгүм 100 миӊ сомго чейин талап кылынбайт.

Төлөө ай сайын төлөмдөр менен.

Насыя алуу үчүн Сизге

  • Карызгердин паспортунун көчүрмөсү
  • Акыркы 3-12 айдагы кирешелерин тастыктоочу документ
  • Патент же  жеке ишкердик күбөлүк
  • Малы/ жер улушу барлыгы жөнүндө аыйл өкмөтүнөн маалымат
     

Насыяны тариздөө

Мөөнөтү (ай)
Жалпы
Кенен маалымат
Насыянын суммасы
0
Айлык акы
0
Пайыздардын насыянын бүткүл мөөнөтү ичиндеги суммасы
0
Жалпы насыянын суммасы
0
Айлар
Айлык акы
Негизги
карыз
Пайыздык
Тең салмактуулук
1
5000
12.5
12.5
Натыйжалуу пайыздык чен

* Натыйжалуу пайыздык чен: сом – 34,4%дан баштап (Көӊүл буруӊуз! Натыйжалуу жылдык пайыздык чен ар бир конкреттүү учур үчүн жекече эсептелет. Банктын насыялык эксперти менен кеӊешиӊиз.)
** Пайыздык чендер 24-июль, 2018-жылдан баштап жарамдуу.

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

Арыз-анкетаны толтуруӊуз

Документтердин минималдуу топтомун чогултуӊуз (паспорттун көчүрмөсү + кирешелер жөнүндө маалымкат)

Келишимге кол коюӊуз

Насыяга өтүнмө тариздөө