Сыйлыктар жана жетишкендиктер

Кыргызстандын Банктар
Бирлигинин Диплому

“Футзал боюнча банктар аралык турнирдеги I орун үчүн”
“Кыргызстандын банктарынын кубогу – 2015”

Кыргызстандын Банктар
Бирлигинин Диплому

Футзал боюнча банктар аралык турнирдеги «I орун үчүн» Кыргызстан Банктар Бирикмесинин
«Кыргызстан банктары Кубогу 2015» диплому

Кыргызстандын Банктар
Бирлигинин Диплому

Футзал боюнча банктар аралык турнирдеги «I орун үчүн» Кыргызстан Банктар Бирикмесинин «Кыргызстан банктары Кубогу 2012» диплому

Кыргызстандын Банктар
Бирлигинин Диплому

Футзал боюнча банктар аралык турнирдеги «I орун үчүн» Кыргызстан Банктар Бирикмесинин «Кыргызстан банктары Кубогу 2015» диплому