Жетекчилик

Банктын Директорлор Кеӊеши

Директорлор Кеӊешинин Төрагасы
Нариман уулу Бакыт
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Оганян Кармен Гургенович
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Тагаев Рустамбек Турдыевич
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Джанкарачева Мира Камилевна
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Момбеков Уланбек Ажыбекович

Банктын башкармалыгы

Башкармалыктын Төрагасы
Мусабаев Данияр Шералиевич
Башкармалыктын Төрагасынын Биринчи орун басары
Эшбердиева Чолпон Молдалиевна
Башкармалыктын Төрагасынын орун басары
Бекташева Чинара Нажимудиновна
Башкармалыктын мүчөсү
Городов Александр Андреевич
Башкармалыктын мүчөсү
Омоева Асель Жумабаевна