Жетекчилик

Банктын Директорлор Кеӊеши

Директорлор Кеӊешинин Төрагасы
Нариман уулу Бакыт
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Оганян Кармен Гургенович
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Тагаев Рустамбек Турдыевич
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Нурмолдоева Гуланда Айнидиновна
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Камчибекова Гульчехра Садырбековна

Банктын башкармалыгы

Башкармалыктын Төрагасы
Эшбердиева Чолпон Молдалиевна
Башкармалыктын Төрагасынын орун басары
Бекташева Чинара Нажимудиновна
Башкармалыктын мүчөсү
Городов Александр Андреевич
Башкармалыктын мүчөсү
Ыбыкеева Аида Орозбековна
Член Правления
Сайпидинов Азизбек Казакбаевич