Жетекчилик

Банктын Директорлор Кеӊеши

Директорлор Кеӊешинин Төрагасы
Нариман уулу Бакыт
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Оганян Кармен Гургенович
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Тагаев Рустамбек Турдыевич
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Нурмолдоева Гуланда Айнидиновна
Директорлор Кеӊешинин мүчөсү
Камчибекова Гульчехра Садырбековна

Банктын башкармалыгы

Башкармалыктын Төрагасы
Эшбердиева Чолпон Молдалиевна
Башкарманын төрагасынын орун басары
Городов Александр Андреевич
Башкарманын мүчөсү
Ыбыкеева Аида Орозбековна
Башкарманын мүчөсү - Продукттарды иштеп чыгуу департаментинин директору
Джумалиев Насир Мухтарович
Башкарманын мүчөсү-башкы бухгалтер
Алыбаева Индрахан Ташыбековна