Реквизиттер

"DOS CREDOBANK" Ачык Акционердик Коому


Банктын колл-борбору:

Дарек: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 92, ГУМ, 6-кабат.

ИНН02002199710092 ОКПО: 2165

Тел.: +996 (312) 98 69 89

БИК: 121001

E-mail: office@doscredobank.kg

РНИ: ККН р/с:

Вeb-сайт: www.dcb.kg