Реквизиттер

"DOS CREDOBANK" Ачык Акционердик Коому


Банктын колл-борбору: 8686 (мобилдик чалуулар акысыз)

Дарек: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 92, 6-кабат.

ИНН02002199710092 ОКПО: 2165

Тел.: 8686 (Колл-центр)

БИК: 121001

E-mail: office@doscredobank.kg

РНИ: ККН р/с:

Вeb-сайт: www.dcb.kg