ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Эсептериӊизге онлайн улашуу

Интернет-Банкингке кирүү

Эсептериӊизге онлайн улашуу

Акча каражаттарынын кыймылын жана эсептеги калдыкты дүйнөнүн каалаган чекитинен көзөмөлдөө

Улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда төлөмдүк тапшырмаларды өз алдынча жөнөтүү мүмкүнчүлүгү

Төлөмдөрдү түзүү: клиринг, гросс, SWIFT

Валюта-алмаштыруу операцияларын жүргүзүү

Акысыз кошуу жана абоненттик төлөмдүн жоктугу

Өз эсебиңерди башкаргыла

 • Аманатты толуктоо
 • Которууларды жөнөтүү
Интернет-Банкингке кирүү

Коопсуздук

 • Лимиттерди башкаруу
 • SMS-билдирүүлөр 
 • Паролдорду шифрлөө

Тарифтер

 • Кошуу акысыз
 • Кызматтарды төлөө үчүн комиссия 0 сом
 • Абоненттик төлөм жок

Мүмкүнчүлүктөр

 • Картадан картага которуу
 • Насыяларды жоюу
 • Депозиттерди толуктоо

Насыялык эсептерди интернет-банкинг аркылуу башкарыӊыз

 • Жоюу графигин көрүү
 • Эсептешүү эсебинен төлөө мүмкүнчүлү

Интернет-банкинг

Келишимдик шартта (тараптар түзгөн тиешелүү келишимдердин жана макулдашуулардын алкагында), корголгон электрондук документ жүгүртүү аркылуу ишке ашырылуучу электрондук түрдө документ алмашуу жана Кардарларды алыстан банктык тейлөө кызматтарын көрсөтүү үчүн түзүлгөн маалыматтык система.

Dos Credobankтын бөлүмгө келүү

Логин жана сырсөз менен конвертти алуу

Логин жана сырсөз аркылуу Интернет-банкинкке кирүү