Керектөөчүлүк насыя

Насыянын суммасы

Баштап 5 000 - 12 000 000 сом
Мөөнөтү

Баштап 3 - 60 ай.
Чен

баштап 20.0%
Өтүнмөнү тариздөө
Насыяны тариздөө

«Керектөөчүлүк» насыясы

Төмөнкүлөрдү сатып алуу үчүн насыя::

Кыймылсыз мүлк

Кыймылдуу мүлк

Курулуш

Оӊдоо иштери

Дарылануу

Билим алуу

Саякат

Керектөөчүлүк башка максаттар

Насыянын валютасы:

 • сом;
 • доллар.

Насыяны жоюунун графиги:

 • Ай сайын, негизги карызды жана пайыздарды аннуитеттик төлөмдөр менен (көбүнчө);
 • Ийкемдүү график (айрым учурларда): пайыздарды ай сайын, негизги карызды Насыя комитетинин чечими боюнча;
 • Негизги карызды теӊ бөлүктөр менен, пайыздарды ай сайын.

Насыяны берүүнүн мөөнөтү:

 • Өтүнмө түшкөн убакыттан баштап 10 жумуш күнүнөн көп эмес.

Камсыздоо:

 • Автоунаа (жеӊил, жүк ташуучу, жүргүнчүлүк);
 • Кардардын / Күрөө берүүчүнүн өздүк мүлкү (эмерек, тиричилик техникасы, мал ж.б.)
 • Жабдуулар (анын ичинде контейнерлер жана павильондор);
 • Жүгүртүүдөгү товарлар;
 • Насыя комитетинин чечими боюнча Банктын талаптарына жооп берген камсыздоонун башка түрлөрү.

Насыянын бул түрүн ким ала алат

 • Кредитке билдирме бергенге чейин 3-12 ай ичинде иштеген жеринен маалымкат менен тастыкталган туруктуу киреше булагына ээ болгон же тастыктоочу документтери менен мал чарбачылыкта же өсүмдүк өстүрүүчүлүктө, дыйканчылыкта, багбанчылыкта иш тажрыйбасы бар жеке жактар,

 • 3 айдан кем эмес (кредит алууга билдирме бергенге чейин тынымсыз) иштеген, ырастоосу менен (патент, лицензия, ЖИ күбөлүгү ж.б.) туруктуу бизнеске ээ болгон жеке ишкерлер

 • Жашы Банктын ИЧДга ылайык курактык чектөөлөрдөн ашпаган пенсионерлер

Насыяны тариздөө

Мөөнөтү (ай)
Жалпы
Кенен маалымат
Насыянын суммасы
0
Айлык акы
0
Пайыздардын насыянын бүткүл мөөнөтү ичиндеги суммасы
0
Жалпы насыянын суммасы
0
Берилген күнү
Айлык акы
Негизги
карыз
Пайыздык
Тең салмактуулук
1
500
5000
12.5
12.5
Тизмек
Сиз каалаган сумма Пайыз Мөөнөтү
Баштап 5 000 - 150 000 KGS 29,9% 3 - 24 ай.
Баштап 150 001 - 500 000 KGS 25 - 28% 3 - 36 ай.
Баштап 500 001 - 1000000 KGS 23 - 24% 3 - 60 ай.
Баштап 1 000 001 - 12 000 000 KGS 20 - 22% 3 - 60 ай.
Натыйжалуу пайыздык чен

* Көӊүл буруӊуз! Натыйжалуу жылдык пайыздык чен ар бир конкреттүү учур үчүн жекече эсептелет. Банктын насыялык эксперти менен кеӊешиӊиз)

Насыя алуунун жолдору

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

“Дос-Кредобанк” ААКынын бөлүмүнө кайрылыӊыз

Арыз-анкетаны толтуруӊуз жана зарыл документтерди даярдаӊыз

Толтурулган арыз-анкетаны жана документтердин топтомун тапшырыӊыз

Насыяга өтүнмө тариздөө