Керектөөчүлүк насыя

Насыянын суммасы

Баштап 5 000 - 12 000 000 сом
Мөөнөтү

Баштап 3 - 60 ай.
Чен

баштап 22.0%
Өтүнмөнү тариздөө
Насыяны тариздөө

«Керектөөчүлүк» насыясы

Төмөнкүлөрдү сатып алуу үчүн насыя::

Кыймылсыз мүлк

Кыймылдуу мүлк

Курулуш

Оӊдоо иштери

Дарылануу

Билим алуу

Саякат

Керектөөчүлүк башка максаттар

Насыянын валютасы:

 • сом;
 • доллар.

Насыяны жоюунун графиги:

 • Ай сайын, негизги карызды жана пайыздарды аннуитеттик төлөмдөр менен (көбүнчө);
 • Ийкемдүү график (айрым учурларда): пайыздарды ай сайын, негизги карызды Насыя комитетинин чечими боюнча;
 • Негизги карызды теӊ бөлүктөр менен, пайыздарды ай сайын.

Насыяны берүүнүн мөөнөтү:

 • Өтүнмө түшкөн убакыттан баштап 10 жумуш күнүнөн көп эмес.

Камсыздоо:

 • Автоунаа (жеӊил, жүк ташуучу, жүргүнчүлүк);
 • Кардардын / Күрөө берүүчүнүн өздүк мүлкү (эмерек, тиричилик техникасы, мал ж.б.)
 • Жабдуулар (анын ичинде контейнерлер жана павильондор);
 • Жүгүртүүдөгү товарлар;
 • Насыя комитетинин чечими боюнча Банктын талаптарына жооп берген камсыздоонун башка түрлөрү.

Насыянын бул түрүн ким ала алат

 • Жашаган жерине катталган, насыяга өтүнмө бергенге чейинки 3-12 айдан бери кирешенин туруктуу булагына ээ болгон, иштеген жеринен маалымкат менен тастыкталган физикалык (жеке) тараптар;
 • Тастыкталган (патент, лицензия, жеке ишкердин күбөлүгү ж.б.), 3 айдан кем эмес иштеп жаткан (насыяны алууга өтүнмө бергенге чейин үзгүлтүк болбогон), туруктуу бизнеске ээ болгон жеке ишкерлер, юридикалык жана физикалык тараптар.

Насыяны тариздөө

Мөөнөтү (ай)
Жалпы
Кенен маалымат
Насыянын суммасы
0
Айлык акы
0
Пайыздардын насыянын бүткүл мөөнөтү ичиндеги суммасы
0
Жалпы насыянын суммасы
0
Берилген күнү
Айлык акы
Негизги
карыз
Пайыздык
Тең салмактуулук
1
500
5000
12.5
12.5
Тизмек
Сиз каалаган сумма Пайыз Мөөнөтү
Баштап 5 000 - 150 000 KGS 28% 3 - 24 ай.
Баштап 150 001 - 1 000 000 KGS 24% 3 - 36 ай.
Баштап 1 000 001 - 12 000 000 KGS 22% 3 - 60 ай.
Натыйжалуу пайыздык чен

* Көӊүл буруӊуз! Натыйжалуу жылдык пайыздык чен ар бир конкреттүү учур үчүн жекече эсептелет. Банктын насыялык эксперти менен кеӊешиӊиз)

Насыя алуунун жолдору

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

“Дос-Кредобанк” ААКынын бөлүмүнө кайрылыӊыз

Арыз-анкетаны толтуруӊуз жана зарыл документтерди даярдаӊыз

Толтурулган арыз-анкетаны жана документтердин топтомун тапшырыӊыз

Насыяга өтүнмө тариздөө