Корреспонденттик тармак

Landesbank Baden-Wuerttemberg
SWIFT:

SOLADEST

Эсеп номуру:

2808925

7482904404

Валютанын түрү:

EUR

USD

Дарек:

Германия, D-70173, Штутгарт, ул. Am Hauptbahnof 2

Kookmin Bank
SWIFT:

CZNBKRSEXXX

Эсеп номуру:

7E1-8-USD-01-9

Валютанын түрү:

USD

Дарек:

84 Намдэмун-ро, Джунг-гу, Сеул, Корея 04534

ЗАО "Первый Микрофинансовый Банк"
SWIFT:

FMBT TJ22

Эсеп номуру:

20804810518050000001

20804840818050000001

20804978418050000001

20802972318050000002

Валютанын түрү:

RUB

USD

EUR

TJS

Дарек:

734003, Душанбе, Рудаки проспектиси 105

АО "Alogabank"
SWIFT:

JSCLUZ22XX

Эсеп номуру:

21002643599990015001

21002840099990015001

21002978399990015001

21002000399990015001

21002756299990015001

Валютанын түрү:

RUB

USD

EUR

UZS

CHF

Дарек:

Өзбекстан Республикасы, 100047, Ташкент ш., Амир Тимур пр., 4

Инфинбанк
SWIFT:

Эсеп номуру:

21002643998229067001

21002840398229067001

21002978798229067001

21002000798229067001

Валютанын түрү:

RUB

USD

EUR

UZS

Дарек:

Универсал Банк
SWIFT:

Эсеп номуру:

21002978398000109001

21002643598000109001

21002000398000109001

Валютанын түрү:

EUR

RUB

UZS

Дарек:

Чжэцзян Чоучжоу Банк
SWIFT:

CZCBCN2XXXX

Эсеп номуру:

15601012320890002088

15601382320800001354/

15601142320800002163

Валютанын түрү:

CNY

EUR

USD

Дарек:

АО «Банк ЦентрКредит»
SWIFT:

KCJBKZKX

Эсеп номуру:

KZ658562013119361631

БИН: 000000000000

Валютанын түрү:

KZT

KZT

Дарек:

Республика Казахстан, г. Алматы, просп. Аль-Фараби, 38

“Дос-Кредобанк” ААКы өзүнүн түзүлгөн мезгилинен бери эл аралык байланыштар багытында активдүү саясат жүргүзүп келет. Жакынкы келечекте Банк дүйнө жүзү боюнча алдыӊкы каржылык институттар менен өз ара пайдалуу байланыштарды түзүүгө ниеттенет.