Корреспонденттик тармак

Landesbank Baden-Wuerttemberg
SWIFT:

SOLADEST

Эсеп номуру:

2808925

7482904404

Валютанын түрү:

EUR

USD

Дарек:

Германия, D-70173, г. Штутгарт, ул. Am Hauptbahnof 2

Kookmin Bank
SWIFT:

CZNBKRSEXXX

Эсеп номуру:

7E1-8-USD-01-9

Валютанын түрү:

USD

Дарек:

84 Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 04534

ЗАО "Первый Микрофинансовый Банк"
SWIFT:

FMBT TJ22

Эсеп номуру:

20804810518050000001

20804840818050000001

20804978418050000001

20802972318050000002

Валютанын түрү:

RUB

USD

EUR

TJS

Дарек:

734003, г. Душанбе, проспект Рудаки 105

ОАО "Сбербанк России"
SWIFT:

SABRRUMM012

Эсеп номуру:

30111810500000000357

30111756800000000357

30111826400000000357

30111840800000000357

30111978400000000357

30111156400000000357

Валютанын түрү:

RUB

CFN

GBP

USD

EUR

CNY

Дарек:

Россия, 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19

ОАО "Альфа-Банк"
SWIFT:

HSBKKZKX

Эсеп номуру:

KZ376010011000054479

KZ496010011000057949

KZ376010011000054478

Валютанын түрү:

KZT

RUB

USD

Дарек:

Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 109 "В"

АО "Банк Китая в Казахстане"
SWIFT:

SVIZRUMM

Эсеп номуру:

30111810920000000073

30111756220000000073

30111826820000000073

30111840220000000073

30111978820000000073

30111156600000000073

Валютанын түрү:

RUB

CHF

GBP

USD

EUR

CNY

Дарек:

Россия, 105066, г.Москва, ул.Новорязанская ,д.31/7,корп.2

АО "Alogabank"
SWIFT:

JSCLUZ22XX

Эсеп номуру:

21002643599990015001

21002840099990015001

21002978399990015001

21002000399990015001

21002756299990015001

Валютанын түрү:

RUB

USD

EUR

UZS

CHF

Дарек:

Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент, пр.Амира Тимура, 4

Россельхоз Банк
SWIFT:

Эсеп номуру:

30111810000000000035

30111840300000000035

30111978900000000035

Валютанын түрү:

RUB

USD

EUR

Дарек:

Инфинбанк
SWIFT:

Эсеп номуру:

21002643998229067001

21002840398229067001

21002978798229067001

21002000798229067001

Валютанын түрү:

RUB

USD

EUR

UZS

Дарек:

Универсал Банк
SWIFT:

Эсеп номуру:

21002978398000109001

21002643598000109001

21002000398000109001

Валютанын түрү:

EUR

RUB

UZS

Дарек:

Белинвестбанк
SWIFT:

Эсеп номуру:

BY62BLBB17020009999920510002

BY89BLBB17020009999920510001

Валютанын түрү:

RUB

BYN

Дарек:

“Дос-Кредобанк” ААКы өзүнүн түзүлгөн мезгилинен бери эл аралык байланыштар багытында активдүү саясат жүргүзүп келет. Жакынкы келечекте Банк дүйнө жүзү боюнча алдыӊкы каржылык институттар менен өз ара пайдалуу байланыштарды түзүүгө ниеттенет.