Артка кайтуу

Тейлөө сапатын баалоо

Сиздин кайтарым байланышыӊыз биз үчүн абдан маанилүү, биз мыкты болуш үчүн жана сиздерди тейлөө сапаты жана өнүмдөр менен жагымдуу таӊ калтыруу үчүн бизнес-процесстерди жакшыртуунун үстүндө күн сайын иштейбиз. Бул сурамжылоодо биз DCB.KG банкынын иштөөсүн баалооӊузду өтүнөбүз. Мыкты болууга жардам бергениӊиз үчүн рахмат!

Жооптун вариантын тандаӊыз:
Атыӊыз ким:
Биздин банк жөнүндө кимден жана кантип билгениӊизди айтып берсеӊиз:
Банктын кайсы бөлүмүнө кайрылдыӊыз эле?
Имараттын сырткы көрүнүшүн, интерьерин жана ыӊгайлуулугун баалаӊыз:
Бош күтүү орундарынын болушу
Офистин кызматкерлеринин сырткы көрүнүшүн баалаӊыз:
Офистин кызматкерлеринин сырткы көрүнүшүн баалаӊыз:
Тейлөө сапатын баалоо
Офис кызматкерлеринин кызмат көрсөтүүдөгү компетенттүүлүгү жана кесипкөйлүгү:
Офис кызматкерлеринин акниеттиги жана кичипейилдиги:
Банкта эмнени Сиз көбүрөөк жактырдыӊыз:
Сиз Банкта эмнени жакшырткыӊыз келмек эле:
Жоопту кандай жол менен алгыӊыз келет?
Өткөрүлүп жаткан акциялар жана жаӊы өнүмдөр жөнүндө маалымат алгыӊыз келеби?