Жумуш орундары

Жумуш орун табуу

Бренд - менеджер в Управление Маркетинга

Чуй, Бишкек

Специалист Технической поддержки ОТП Service Desk.

Чуй, Бишкек

Каракол шаарында операциячы - кассир

Ыссык-Көл, Каракол

Беловодское СК жана Кара-Балта СК кредиттөө бөлүмүндө кредит боюнча адистер (окуучулар)

Чуй, Беловодское
Чуй, Кара-Балта

Стажер для ОТП Service Desk

Чуй, Бишкек

Специалист Call-центра

Чуй, Бишкек

Операционист - кассир в круглосуточные сберкассы в г. Ош

Ош, Ош

Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист в Отдел Кредитования Каракольского филиала

Ыссык-Көл, Каракол
Ыссык-Көл, Кызыл-Суу
Ыссык-Көл, Барскоон
Ыссык-Көл, Тюп

Дилер Департамента Казначейства.

Чуй, Бишкек