Онлайн кредит

Насыянын суммасы

Баштап 3 000 - 15 000 сом
Мөөнөтү

Баштап 1 - 6 ай.
Чен

29.9%

Онлайн кредит

Насыя алуу үчүн Сизге

  • Паспорт заемщика
  • Действующий карточный счет в Банке
  • Иметь отчисления в социальный фонд

Насыяны тариздөө

Мөөнөтү (ай)
Жалпы
Кенен маалымат
Насыянын суммасы
0
Айлык акы
0
Пайыздардын насыянын бүткүл мөөнөтү ичиндеги суммасы
0
Жалпы насыянын суммасы
0
Айлар
Айлык акы
Негизги
карыз
Пайыздык
Тең салмактуулук
1
5000
12.5
12.5

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

Введите номер карты Элкарт и паспортные данные

Загрузите фото паспорта

Введите номер телефона и укажите в каком филиале открывали карту

Насыяга өтүнмө тариздөө