DCB жол

Которуулар

1) Акча которууну кантип жөнөтүүгө болот?

Акча которууну кантип жөнөтүүгө болот?

Жаңылынды 10.07.2024
Акча которуунун тигил же бул системасын тейлеген эӊ жакын тейлөө пунктуна кайрылыӊыз, өздүгүӊүздү тастыктаган документиӊизди көрсөтүӊүз да, алуучунун аты-жөнүн, акча которуу жөнөтүлүүчү өлкөнү жана шаарды айтыӊыз.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
2) Которулган акчаны кантип алууга болот?

Которулган акчаны кантип алууга болот?

Жаңылынды 10.07.2024
Эӊ жакын тейлөө пунктун тандаӊыз, которуу кайсы система боюнча аткарылганын операторго билдириӊиз, өздүгүӊүздү тастыктаган документиӊизди көрсөтүӊүз да, которуунун көзөмөлдүк номурун (ККН) айтыӊыз.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
3) Которуунун номурун кантип биле алам?

Которуунун номурун кантип биле алам?

Жаңылынды 09.07.2024
Которуунун кодун Сизге жөнөтүүчү билдирүүгө тийиш.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
4) Жөнөтүлгөн которууга кантип өзгөртүү киргизүүгө болот?

Жөнөтүлгөн которууга кантип өзгөртүү киргизүүгө болот?

Жаңылынды 12.05.2024
Которууга өзгөртүү киргизүү үчүн (эгер ал алуучуга бериле элек болсо), жөнөтүүчү өздүгүн тастыктаган документи менен Банктын акча жөнөтүлгөн пунктуна кайрылуусу зарыл.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
5) Могу ли я отозвать отправленный перевод?

Могу ли я отозвать отправленный перевод?

Жаңылынды 31.01.2024
Можно произвести отзыв перевода, обратившись в отделение Банка, где была осуществлена отправка. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и заявление на отправку денежных средств.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
6) Мен ири суммадагы которууну күтүп жатам, аны алууда кандайдыр-бир өзгөчөлүктөр барбы?

Мен ири суммадагы которууну күтүп жатам, аны алууда кандайдыр-бир өзгөчөлүктөр барбы?

Жаңылынды 25.05.2024
Айрым учурларда акча каражаттарынын ири суммаларын алуу процедурасы алдын ала буюртма берүүнү талап кылат. Сиз которууну алууну пландап жаткан банктын бөлүмүнүн өзүнөн же Кардарларды колдоо борборунан 8686 алдын ала маалымат ала аласыз.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?
7) Эгер мен которууну дароо ала албасам, акча канча убакытка чейин берилүүгө даяр бойдон турат?

Эгер мен которууну дароо ала албасам, акча канча убакытка чейин берилүүгө даяр бойдон турат?

Жаңылынды 10.07.2024
Акча которуунун ар бир системасында которууну алуунун өз мөөнөттөрү аныкталган (30 күн, 90 күн, 3 жыл). Толугураак маалыматты акча которуу системасынын сайтынан таба аласыз же Банктын Кардарларды колдоо борборуна кайрыла аласыз.
Жооп Сиз үчүн пайдалуу болдубу?