Дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө

Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө жөнөтүү

Валюта

Рубль, АКШ Доллары

Акчаны берүү

Накталай төлөө

"Western Union" эл аралык акча которуу системасы акчаӊызды каалаган аралыкка саналуу мүнөттөр ичинде которот. Ар бир которуу дүйнөлүк класстагы ишенимдүү коопсуздук системасы менен корголгон, ал акчанын көрсөтүлгөн гана адамга төлөнүшүнө кепилдик берет. "Вестерн Юнион" системасы боюнча жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө акча которууну АКШ доллары менен жүргүзүүгө болот. Которуу үчүн комиссия "Western Unionдун" тарифтерине ылайык алынат

Акча которуунун алуу жана жөнөтүү жолдору

Western Unionдун тейлөө пунктуна кайрылыӊыз

Операторго которуу жөнөтүлүүчү өлкөнү жана шаарды, сумманы жана алуучунун аты-жөнүн айтыӊыз

Өздүк документиӊизди көрсөтүӊүз да, которуунун суммасын которуу үчүн акы менен чогуу тейлөө пунктунун операторуна бериӊиз

Оператордон көзөмөлдүк номер жазылган квитанциянын сизге тиешелүү нускасын жана башка зарыл документтерди алыӊыз

ТАРИФТЕР

АКШ доллары менен акча которууларды жүргүзүү
Жөнөтүү өлкөсү
Которуунун суммасы Которуу акысы
КМШ өлкөлөрүнө 0,01 - 200,00 2$
200,1ден жогору которуунун суммасынан 1%
Россияга 0,01 - 200,00 2$
200,1 - 2 000,00  которуунун суммасынан 1% 
2 000,01ден жогору которуунун суммасынан 0,7%
Турцияга, БАЭ 0,01 - 200,00 3$
200,1 - 3 000,00  которуунун суммасынан 1,5%
3 000,01ден жогору которуунун суммасынан 1%
Алыскы чет өлкөлөрүнө 0,01 - 50,00 13$
50,01 - 100,00 15$
100,01 - 200,00 22$
200,01 - 300,00 29$
300,01 - 400,00 34$
400,01 - 500,00 40$
500,01 - 750,00 45$
750,01 - 1000,00 51$
1000,01 - 1500,00 76$
1500,01 - 1750,00 81$
1750,01 - 2000,00 91$
2000,01 - 2500,00 111$
2500,01 - 3000,00 121$
КНР 0,01 - 300,00 8$
300,01 - 1000,00 18$
1000,01 - 3000,00 которуунун суммасынан 1,5%
3000,01ден жогору которуунун суммасынан 0,9%
"Нак акчалар эсепке" алуучунун банктык эсебине которуу үчүн акча каражаттарын жөнөтүү тарифтери АКШ доллары менен 0,01ден жогору 15,00

 

*КМШ өлкөлөрүнө төмөнкүлөр кирет: Азербайжан, Белоруссия, Грузия, Казакстан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Украина

** Алыскы чет өлкөлөрүнө КМШдан тышкары, Россия, Кытай, БАЭ жана Туркиядан тышкары бардык өлкөлөр кирет

- алыскы чет өлкөлөргө 3000, 00 АКШ долларынан жогору суммалар үчүн кийинки ар бир интервалда 500,00 АКШ доллары менен которуу үчүн 20,00 АКШ доллары кошулат

«12 саат» акча которуусун жөнөткөн моменттен баштап 12 саат өткөндөн кийин алууга болот. Россиядан Түркмөнстанга которуулар үчүн «12 саат» тарифи колдонулбайт. «12 саат» акча которуусунун максималдуу суммасы 100,000.00 (жүз миӊ) рублдан же 3,000.00 (үч миӊ) АКШ долларынан ашпайт.