S.W.I.F.T.

Дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө

Бүткүл дүйнө боюнча

Валютасы

Рубл, АКШ Доллары, Евро, Тенге

Акчаны берүү

Накталай төлөө

S.W.I.F.T акча которуу системасы бүткүл дүйнө боюнча акча которууларды төмөн пайыздык чен менен жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Которууларды АКШ доллары, евро, Россия рубли, казак теӊгеси жана башка валюта түрлөрүндө жүргүзүүгө болот.

Акча которуунун алуу жана жөнөтүү жолдору

«Дос-Кредобанк» ААКынын Сиз үчүн ыӊгайлуу пунктуна келиӊиз же Интернет-банкинкти ачыӊыз

Операторго которуунун реквизиттерин айтыӊыз / Керектүү реквизиттерди өзүӊүз толтуруӊуз

Өздүгүӊүздү тастыктаган документиӊизди көрсөтүӊүз / Маалыматтарды сактаӊыз

ТАРИФТЕР

Которуулардын комиссиясы
Валюта Комиссия, % Минималдуу комиссия Максималдуу комиссия
АКШ Доллар 0,1 20 200
Россия рубли 0,15 130 3000
Евро 0,1 20 200
Казак теӊгеси  0,1 700 13000