DCB GREEN

“Таштандыны ылгоонун мыкты практикасы” ЭКОМАРКАЛОО

Doscredobank Таштандыны туруктуу ылгоону өнүктүрүү боюнча WasteNet – http://wastenet.kg ишкерлик тармагынын демилгесинин катышуучусу. «Best RecyclePractice’тин» бул демилгесинин алкагындагы талаптар Жашыл кеңсени жайылтуу жолундагы дагы бир маанилүү кадам болуп калды.

«Best RecyclePractice’тин» белгиси – таштандыларды  кайра иштетүү же кайрадан колдонуу үчүн ылгап топтоо жолу менен чыгындыларды өз-өзүнчө бөлүп топтоонун практикасынын көз карандысыз экологиялык маркировкасы.

Белги бир жылга берилип уюмдун экологиялык жоопкерчилигин коомчулукка жайылтууга мүмкүндүк берет. Бул эко-белги Doscredobank’тын өз ыктыяры менен ачык түрдө эл аралык талап жана стандарттарга шайкеш келген тастыктама процедаруларынан өткөнүнөн кабар берет.