Виды электронных кошельков

Balance О!Деньги UMAI cash2u

Электронный кошелек «UMAI»

«UMAI» сервиси «BM Technologies» («Би Эм Текнолоджис») тарабынан кызматтардын жеткиликтүү тизмелеринин алкагында сунушталат. «UMAI» электрондук акча системасынын оператору - ОсОО «BM Technologies». КРУБнын лицензиясы: № 2005290515, № 3004290515.

Тарифтер

Наименование услуги Комиссия
О!Деньги 2%
QiWi капчыгы (RUB) 4,5%
Элсом 2%
Компаньондун электрондук капчыгы 1%
Wallet One KZT 4%
MegaPay 5 сом
Balance 2%
UmaiWallet комиссиясыз
ElsomFinka 2%
WebMoneyKZ 5%
UmaiDealer комиссиясыз
CashelloKZ комиссиясыз
NambaPay 2%

Лимиты

Содержание Оффлайн идентификациядан өткөндөр Онлайн идентификациядан өткөндөр (видео) Онлайн идентификациядан өткөндөр (фото)
Электрондук капчыктагы максималдуу калдык 300 000 сом 100 000 сом 30 000 сом
Накталай алуу
1 операция
60 000 сом
1 месяц
300 000 сом
1 операция
100 000 сом
1 месяц
200 000 сом
1 операция
15 000 сом
1 месяц
30 000 сом
Товарлар жана кызматтар үчүн төлөм жүргүзүү (резиденттер/резидент эместер)
1 операция
60 000 сом
1 месяц
500 000 сом
1 операция
100 000 сом
1 месяц
200 000 сом
1 операция
30 000 сом
1 месяц
60 000 сом
1 операция
30 000
1 месяц
60 000
Календардык ай ичинде чыгарылган транзакциялар (бардык транзакциялар үчүн коюлган чек) 500 000 сом 200 000 сом 60 000 сом
Электрондук капчыкты толуктоо
1 операция
60 000 сом
1 месяц
500 000 сом
1 операция
30 000 сом
1 месяц
200 000 сом
1 операция
15 000 сом
1 месяц
90 000 сом
Жеке жактар ортосунда акча которуулар (резиденттер/резидент эместер)
1 операция
60 000 сом
1 месяц
500 000 сом
1 операция
100 000 сом
1 месяц
200 000 сом
1 операция
15 000 сом
1 месяц
30 000 сом
Мамлекеттик бюджеттин пайдасына которуулар
1 операция
60 000 сом
1 месяц
500 000 сом
1 операция
100 000 сом
1 месяц
200 000 сом
1 операция
30 000 сом
1 месяц
60 000 сом

Юридикалык жактан же жеке ишкерден жеке жактын пайдасына акча которуулар мурда төлөм жүргүзүлгөн каражатты кайтаруу операциясынан башкасына (мисалы, кызматтан же товардан баш тарткан соң каражат кайтарылганда) тыюу салынат.