Виды электронных кошельков

Balance О!Деньги UMAI cash2u

Электронный кошелек «Balance»

«Balance.kg» сервиси «Баланс КГ» ЖЧКсы тарабынан кызматтардын жеткиликтүү тизмелеринин алкагында сунушталат. «Balance» электрондук акчалар системасынын оператору - «Баланс КГ» ЖЧКсы.

Тарифтер

Наименование услуги Комиссия
Umai капчыгы комиссиясыз
Капчыктын балансынан накталай алуу 2,5%
DosCredobank’тын мөөнөттүү депозитин толуктоо 0,5%
МИКтин кызматтары комиссиясыз
ЭЛКАРТ 1,5%
Элкарт Ко-бренд Beeline 1%
MegaPay 1,5%
ЭЛСОМ 2%
QiWi капчык (RUB) 3,5%
Айып пулдар 5 сомдон 20 сомго чейин
DosCredobank’тын насыясын төлө 5 сом
Balance (акча которук) комиссиясыз

Лимиты

Содержание Оффлайн идентификациядан өткөндөр Онлайн идентификациядан өткөндөр (фото)
Электрондук капчыкты толуктоо
1 операция
30 000 сом
1 месяц
220 000 сом
1 операция
30 000 сом
1 месяц
90 000 сом
Накталай алуу
1 операция
15 000 сом
1 месяц
30 000 сом
1 операция
30 000 сом
1 месяц
70 000 сом
Календардык ай ичинде чыгарылган транзакциялар (бардык транзакциялар үчүн коюлган чек) 150 000 сом 60 000 сом
Товарлар жана кызматтар үчүн төлөм жүргүзүү (резиденттер/резидент эместер)
1 операция
30 000 сом
1 месяц
150 000 сом
1 операция
30 000 сом
1 месяц
60 000 сом
Электрондук капчыгы максималдуу калдык 70 000 сом 30 000 сом
Жеке жактар ортосунда акча которуулар (резиденттер/резидент эместер)
1 операция
30 000 сом
1 месяц
150 000 сом
1 операция
15 000 сом
1 месяц
30 000 сом
Мамлекеттик бюджеттин пайдасына которуулар
1 операция
30 000 сом
1 месяц
150 000 сом
1 операция
30 000 сом
1 месяц
60 000 сом

Юридикалык жактан же жеке ишкерден жеке жактын пайдасына акча которуулар мурда төлөм жүргүзүлгөн каражатты кайтаруу операциясынан башкасына (мисалы, кызматтан же товардан баш тарткан соң каражат кайтарылганда) тыюу салынат.