Виды электронных кошельков

Balance О!Деньги UMAI cash2u

Электронный кошелек «cash2u»

“cash2u” кызматы жеткиликтүү кызматтардын тизмесинин алкагында ПООПС “Санарип Системс” ЖЧКсы тарабынан көрсөтүлөт. «cash2u» электрондук акча системасынын оператору болуп POOPS «Sanarip Systems» ЖЧКсы саналат. Улуттук банктын лицензиялары: №3033020622, №2031020622.

Тарифтер

Наименование услуги Комиссия
Которуу Cash2u Комиссия жок
Umai капчык 1%
Balance 1%
ЭЛСОМ 1%

Лимиты

Содержание Онлайн идентификациядан өткөндөр (фото)
Максималдуу калдык 30 000
Календардык ай үчүн чыгуучу транзакциялар (бардык транзакциялардын чеги) 60 000
ЭК толуктоо
1 операция
30 000
1 месяц
90 000
Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр (резиденттер/резидент эместер)
Жогорку тобокелдиктеги операциялар боюнча төлөм (трансчекаралык төлөмдөр, кайрымдуулук)
1 операция
15 000
1 месяц
60 000
Жеке адамдардын ортосундагы которуулар (резиденттер/резидент эместер)
1 операция
15 000
1 месяц
30 000
Мамлекеттик бюджеттин пайдасына которуулар
1 операция
30 000
1 месяц
60 000
Накталай акча алуу
1 операция
15 000
1 месяц
30 000

Операция мурда төлөнгөн төлөмдү кайтарып берүүгө байланыштуу (мисалы, товардан же кызмат көрсөтүүдөн баш тартууга байланыштуу) жасалган учурларды кошпогондо, юридикалык жактан же жеке ишкерден жеке жактын пайдасына которууга тыюу салынат.