16 Апрель 2024 09:04

Акционерлердин жалпы чогулушунун жыйынтыктары

2024-жылдын 29-мартында саат 14-00дө Бишкек ш., Чүй пр., 92 дарегинде акционерлердин кезектеги Жалпы чогулушу өттү. Чогулуштун кворуму 84,0809 % түздү.

Добуш берүүгө коюлган маселелер:

 1. Эсеп комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө.
 2. 2023-жылдагы жасалган иштер тууралуу Директорлор кеңешинин отчетун кароо жөнүндө.
 3. 2023-жылдагы Банктын иши тууралуу Башкарманын отчетун кароо жөнүндө.
 4. 2023-жылдагы Банктын финансылык отчеттуулугун бекитүү тууралуу (КРУБ жана ФОЭС боюнча эки отчеттуулук).
 5. 2023-жылдагы Банктын ишин текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча тышкы аудитордун корутундусу жөнүндө.
 6. 2023-жылы Банктын бизнес-планын аткаруу жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу.
 7. 2024-жылга бизнес-планды бекитүү тууралуу.
 8. 2023-жылдын жыйынтыктары боюнча пайданы бөлүштүрүү тартибин, Банктын акционерлерине дивиденддерди төлөө формасын жана төлөп баштоо датасын бекитүү тууралуу.
 9. Банктын Директорлор кеңешинин курамын шайлоо тууралуу.
 10. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө сый акы төлөө шарттарына жана өлчөмүнө байланыштуу.
 11. Тышкы аудиторду дайындоо жана анын сый акысынын өлчөмүн аныктоо тууралуу.
 12. «Дос-Кредобанк» ААКнын Уставына өзгөртүүлөрдү бекитүү тууралуу.

Акционерлердин кезектеги Жалпы чогулушу тарабынан кабыл алынган чечимдер:

 1. Жылдык Жалпы чогулуштун Эсеп комиссиясы бекитилсин.
 2. 2023-жылдагы жасалган иштер тууралуу Директорлор кеңешинин отчету бекитилсин.
 3. 2023-жылдагы Банктын иши тууралуу Башкарманын отчету бекитилсин.
 4. КРУБ жана ФОЭСга ылайык 2023-жылдагы Банктын финансылык отчеттуулугу бекитилсин.
 5. 2023-жылдагы Банктын ишин текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча тышкы аудитордун корутундусу эске алынсын.
 6. 2023-жылы Банктын бизнес-планын аткаруу жөнүндө отчет бекитилсин.
 7. 2024-жылга бизнес-план бекитилсин.
 8. 2023-жылдын жыйынтыктары боюнча Банк алган, ФОЭС талаптарына ылайык эсептелген бөлүштүрүлбөгөн пайда «Дос-Кредобанк» ААКнын бөлүштүрүлбөгөн пайда эсебинде калтырылсын.
 9. 1. «Дос-Кредобанк» ААКнын Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү 1 жыл мөөнөткө шайлансын:
 • Нурмолдоева Гуланда Айнидиновна;
 • Камчибекова Гульчехра Садырбековна.
 1. «Дос-Кредобанк» ААКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү 4 жыл мөөнөткө шайлансын:
 • Нариман уулу Бакыт;
 • Оганян Кармен Гургенович;
 • Тагаев Рустамбек Турдыевич.
 1. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө төлөнүүчү сый акынын өлчөмү бекитилсин.
 2. "Бейкер Тилли Бишкек" ЖЧК «Дос-Кредобанк» ААКнын тышкы аудитору болуп дайындалсын, Директорлор кеңеши сунуштаган өлчөмдө сый акы аныкталсын.
 3. «Дос-Кредобанк» ААКнын Уставынын жаңы редакциясы бекитилсин.