Ипотека

Насыянын суммасы

Баштап 200 000 - 12 000 000 сом
Мөөнөтү

Баштап 3 - 60 ай.
Чен

20.0%
Өтүнмөнү тариздөө
Насыяны тариздөө

Ипотека

Насыянын валютасы:

 • Сом

Насыяны төлөө графиги:

 • Ай сайын, негизги карыз жана пайыздар аннуитеттик төлөмдөр менен;
 • Ар бир айга бирдей суммада бөлүнгөн;
 • Төлөө үчүн ыңгайлуу график.

Насыя берүү мөөнөтү:

 • Документтердин толук топтомун тапшыргандан кийин 5 иш күнүнөн ашык эмес

Камсыздоо:

 • Кыймылсыз мүлк;
 • Алынып жаткан кыймылсыз мүлк;
 • Кошумча күрөө катары - башка кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, "Дос-Кредобанк" ААКдагы депозиттик эсеп.

Насыянын бул түрүн кимдер ала алат:

Жеке ишкерлер жана жеке жактар:

1.     Насыя алуу боюнча билдирме бергенге чейин 6-12 ай ичинде туруктуу киреше булагы болгон, айлык маянасын тастыктаган аныктамасы жана башка киреше булактарын көрсөткөн документтери бар жеке жактар;

 2.  Алты айдан кем эмес убакыттан бери туруктуу киреше алып келген бизнеси жана анын бар экенин тастыктаган документтери (патент, лицензия, индивидуалдуу ишкерлик аныктамасы жана башка)  индивидуалдуу (жеке) ишкерлер;    

3.  Мал багууда алты айдан кем эмес тажрыйбасы бар же 2 сезондон кем эмес убакыттан бери эгин эгип, жер иштетип жүргөн жеке ишкерлер, жогоруда айтылган иштерин тастыктаган документтери менен.

 Билдирмени  кароо үчүн керектүү документтер:

 • Насыя алуучунун, колдоочунун, күрөө коюучунун, сатуучунун (күйөөсү/айылынын паспортунун жана никеси тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү) паспортторунун оригиналы менен салыштырылган көчүрмөсү;
 • Насыя алуучунун жана колдоочунун акыркы 6-12 ай ичинде алган маянасынын аныктамасы. Анда которулган сумма да, кармалган сумма да көрсөтүлүшү керек, карта-эсептен каражаттын чыгарылгандыгы же 6-12 ай аралыгындагы киреше булагын күбөлөндүргөн башка документтер;
 • Патент, лицензия, жеке ишкерликтин аныктамасы же иштеп жаткан бизнестин бар экенин тастыктаган башка документтер;
 • Бизнес боюнча башка документтер;
 • Айыл өкмөттөн мал/жер тилкеси бар экендигин тастыктаган документ;
 • Насыя алуучунун, колдоочунун жашаган жеринен аныктама (Насыялык комитеттин чечимине карап);
 • Күрөөгө коюуга укук берилген документтер;
 • Кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу боюнча укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен документ. 

Насыяны тариздөө

Мөөнөтү (ай)
Жалпы
Кенен маалымат
Насыянын суммасы
0
Айлык акы
0
Пайыздардын насыянын бүткүл мөөнөтү ичиндеги суммасы
0
Жалпы насыянын суммасы
0
Айлар
Айлык акы
Негизги
карыз
Пайыздык
Тең салмактуулук
1
5000
12.5
12.5
Тизмек
Сиз каалаган сумма Пайыз Мөөнөтү
Натыйжалуу пайыздык чен

21,97

Натыйжалуу пайыздык чен

21,97

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

Насыяны болгону 3 кадам менен тариздеӊиз

"Дос-Кредобанктын" бөлүмдөрүнө кайрылыңыздар

Билдирме-анкетасын толтуруп, керектүү документтерди даярдаңыз

Толтурулган билдирме-анкетасын жана документтер топтомун банкка бериңиз.

Насыяга өтүнмө тариздөө