"БайБол+" депозити жылына 15%

Акча каражатыңызды көбөйткүңүз келеби? 

Биз улуттук валютадагы депозиттер боюнча коюмдардын жылдык пайыздарын 15 пайызга чейин жогорулаттык! 
Депозиттик жаңы продукт “Бай Бол+” 

  • Кепилденген киреше
  • Депозитти толуктап туруу мүмкүнчүлүгү
  • Мөөнөтү 60 айга чейин. 
Мөөнөтү
валюта
24 ай. 36 ай. 48 ай. 60 ай.
сом 15 % 15 % 15 % 15 %
  • Аманаттын минималдуу суммасы: 5000 сом, 100 АКШ доллары, 5000 орус рубли, 100 евро, 25000 теңге;
  • Акыркы 8 айды кошпогондо, кошумча акча каражаттарын салуу
  • Аманаттын жарактуулук мөөнөтү: 1 000 000 сом, 14 000 АКШ доллары, 800 000 рубль, 12 000 евро, 5 000 000 теңге;
  • Пайыздар талап боюнча эсепке ай сайын которулат;
  • Автоматтык жаңылоо.

Депозитти Банктын бардык бөлүмдөрүнөн ача аласыздар (жаныңызга паспортуңузду алып алганыңыз жетиштүү).

Doscredobank Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо Агенттигинин салымдарды коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат. Doscredobank’тан ачылган салымдар - камсыздандырылат! 

📞8686
www.dcb.kg