27 Июнь 2024 09:06

Кардарлар үчүн эскертүү

 Урматтуу кардарлар!

Депозиттер боюнча пайыздык чендердин өзгөргөндүгү тууралуу маалымдайбыз

"Бай Бол", "Бай Бол детский", Депозит «Бай Бол» | Дос-Кредобанк (dcb.kg)

"Бай Бол+" Депозит «Бай Бол +» | Дос-Кредобанк (dcb.kg) 

Юридикалык жактар үчүн депозиттер

"Срочный"  Депозит «Срочный» | Дос-Кредобанк (dcb.kg) 

 "Зелёный депозит" Зеленый депозит | Дос-Кредобанк (dcb.kg)

Көрсөтүлгөн шилтемелер боюнча жаңы ставкалар таблицасы менен таанышууңузду суранабыз