05 Июль 2024 10:07

Кызыл-Кыя филиалынын жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн кардарлары үчүн билдирүү

Урматтуу кардарлар! 

Өндүрүштүк зарылдыкка байланыштуу 6-июль 2024-жыл Кызыл-Кыя филиалы жана анын ведомстволук бөлүмдөрү үчүн жумушчу эмес күн деп жарыяланды 

Каржы операцияларыңызды алдын ала пландаштырууну суранабыз 

Чалуу борбору: 8686