10 Май 2022 17:05

2022-жылдын 10-майынан тартып СК 037-14-04 убактылуу жабылат

Кымбаттуу достор!

Оңдоо иштерине байланыштуу 2022-жылдын 10-майынан баштап Бишкек шаары, Чүй пр., 92, М-10 жана М-20 бутик дарегинде жайгашкан СК 037-14-04 убактылуу иштебейт. Аманат кассасынын ишин кайра баштоо женунде алдын ала билдирилет.

Түшүнгөнүңүз үчүн рахмат!