20 Ноябрь 2023 10:11

Акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун өткөрүү жөнүндө

«Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому 2023-жылдын 5-декабрында саат 14.00 до акционерлердин кезексиз Жалпы чогулушун өткөрүү жөнүндө акционерлерди маалымдайт. Дареги: Бишкек ш., Чуй пр., 92, 6 кабат.

Күн тартибине төмөндөгүдөй маселелер киргизилди:

  • Эсептоо комиссиясын курамын бекитүү;
  • 2021, 2022-жылдардагы Банктын пайдаларын бөлүштүрүү тартибин бекитүү;
  • «Дос-Кредобанк» ААКнун жугуртуудогу акциялардын санын кобойтуу, кошумча чыгарылган акцияларды жайгаштыруунун тартибин жана шартын бекитуу;
  • «Дос-Кредобанк» ААКнын Уставына озгортуулорду киргизуу.

Чогулушка катышууга укугу бар акционерлердин тизмесин түзүү күнү – 2023-жылдын 3-ноябрь.

Эгерде акционер акционерлердин Чогулушуна катышууга мүмкүнчүлүгү болбой калса, өзүнүн добушун ыйгарым укуктуу өкүлүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык тузулгөн ишеним кат боюнча бере алат.

Акционерлерге паспорту, алардын өкүлдөрүндө паспорт жана ишеним кат болушу тийиш.

Акционерлерди жана алардын өкүлдөрүн каттоо 2023-жылдан 5-декабрында саат 13.00до башталып 2023-жылдын 5-декабрында саат 14.00до аяктайт.

Чогулуштун материалдары менен жумушчу күндөру «Дос-Кредобанк» ААКнун Корпоративдик катчысынан таанышууга болот. Дареги: Бишкек ш. Чуй пр., 6 кабат (ГУМ Чынар). Сурап билүү телефону: 0550 700-262.