Депозиттер кыйла пайдалуу болуп калды! Чен жылдык 16%га чейин жогорулады!

Депозитти толуктоо мүмкүнчүлүгү жана 60 айга чейинки мөөнөт менен кепилденген киреше? Мунун баары «Бай Бол+» депозити менен мүмкүн болот.

«Бай Бол+» депозити боюнча чен улуттук валютада жылдык 16%га чейин жогорулаганын маалымдайбыз! 

  • Жогорку пайыздык чендер
  • Сиздин депозиттер камсыздандырылган
  • Жөнөкөй ачуу жол-жобосу
  • Мөөнөт 60 айга чейин

Мөөнөт валюта

24 ай

36 ай

48 ай

60 ай

сом

16 %

15 %

15 %

15 %

 

  • Депозиттин минималдуу суммасы: 5000 сом, 100 АКШ долл.,5000 РФ рубли, 100 Евро, 25000 тенге;
  • Депозиттин мөөнөтү аяктаганга чейин акыркы 8 айдан тышкары депозитке каражаттарды кошумча салуу: 1 000 000 КР сому, 14 000 АКШ долл., 800 000 рубль, 12 000 Евро, 5 000 000 тенге.;
  • Пайыздар талап боюнча төлөнүүчү эсепке ай сайын чегерилет;
  • Автоматтык түрдө мөөнөтүн узартуу

Аманатты DOSCREDOBANK бөлүмдөрүндө ачууга болот – жаныңызда паспорт болсо жетиштүү.

Белгилей кетсек, DOSCREDOBANK банкында ачылган бардык депозиттер Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинде камсыздандырылган, бул биздин банктагы сиздин аманаттарыңыз толук коопсуздукта экенин билдирет.

📞8686
www.dcb.kg