"БайБол+" депозити жылына 15%

Жогорку пайыздык чен

Толуктоо мүмкүнчүлүгү

Мөөнөтү 60 айга чейин.

To apply
Calculate

Deposit advantages

Жогорку пайыздык чен

Аманатыңызды тезирээк жана коопсуз көбөйтүүгө жардам берет

Сиздин депозиттер камсыздандырылган

«Дос-Кредобанк» ААКы депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат. КРнын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык, кепилдик учур келгенде 1 000 000 (бир миллион) сомго чейинки суммада компенсация берилет.

Жөнөкөй ачуу процедурасы

Депозитти ачуу үчүн сизде паспортуңуз гана болушу керек.

"Бай бол+" аманаттын шарттарына жана чендери

Currency/Time
24 mnt.
36 mnt.
48 mnt.
60 mnt.
KGS
16
15
15
15
Чендер 2024-жылдын 14 март баштап жарамдуу.

Мин. сумма депозита

 • 5000 сом
 • 100 долл.США
 • 5000 рубль
 • 100 евро
 • 25000 тенге

Пополнение депозита, за исключением последних 8 месяцев до:

 • 1 000 000 сом
 • 14 000 долл.США
 • 800 000 рубль
 • 12 000 евро
 • 5 000 000 тенге

Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуунун шарттары:

 • Эгерде депозит 24 айга чейин мөөнөтүнөн мурда жабылса, пайыздар тиешелүү валютадагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттер үчүн колдонуудагы чен боюнча кайра эсептелет.
 • Аманаттын мөөнөтүнөн мурда жабылышы 24 айдан ашык болгон учурда пайыздар аманаттын иш жүзүндөгү мөөнөтүнө, депозиттин жабылган учуруна карата депозиттин ушул же ушул сыяктуу түрү боюнча бирдей мөөнөткө карата кайра эсептелет. Эгерде бирдей шашылыш жок болсо, анда кийинки төмөнкү шашылыштыкка туура келген чен боюнча. Аманатчыга мурда ашыкча төлөнгөн пайыздардын суммасы аманаттын негизги суммасынан кармалат.

Calculate the savings for the Deposit

Period (month)
Monthly replenishment
Total
Detailed information
The amount of the Deposit
0
Ежемесячные проценты
0
The amount of interest over the entire term of the Deposit
0
The total amount of the Deposit subject to %
0
Months
The rest of the basics. amount
Amount %

Сиздин депозиттер камсыздандырылган

«Дос-Кредобанк» ААКы депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат. КРнын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык, кепилдик учур келгенде 1 000 000 (бир миллион) сомго чейинки суммада компенсация берилет.

Банктын каалаган филиалына барыңыз

Паспортуңуз жаныңызда болсун

Даяр!

To apply for a deposit

Frequently asked questions?

Top 9 questions on deposits
1) Is it possible to withdraw part of the main deposit amount if necessary?

Is it possible to withdraw part of the main deposit amount if necessary?

Updated 24.05.2024
No. The entire amount is withdrawn only upon termination of the contract or upon the expiration of the deposit.
The answer to You was helpful?
2) Is it possible to replenish this deposit?

Is it possible to replenish this deposit?

Updated 22.05.2024
No, unfortunately the deposit conditions do not provide for replenishment.
The answer to You was helpful?
3) Can a relative of the depositor withdraw % of the deposit?

Can a relative of the depositor withdraw % of the deposit?

Updated 22.05.2024
Yes, he can, if he has a notarized power of attorney for a specific service, prescribed in the power of attorney with a clear indication of the name, account number, name of the Bank, etc. Without a power of attorney is impossible.
The answer to You was helpful?
4) Is it possible to replenish a deposit without coming to the Bank?

Is it possible to replenish a deposit without coming to the Bank?

Updated 22.05.2024
Yes, it is possible, if there is a card account and Internet banking, by withdrawing an account from a card account to a deposit account.
The answer to You was helpful?
5) What documents are required to open an account (if there is an account in “Dos-Credobank” OJSC.

What documents are required to open an account (if there is an account in “Dos-Credobank” OJSC.

Updated 22.05.2024
Only an application.
The answer to You was helpful?
6) At what rate is the deposit extended if opened at a rate of 12% per annum?

At what rate is the deposit extended if opened at a rate of 12% per annum?

Updated 15.05.2024
Auto-prolongation of the deposit is possible at the rate that will be valid at that time of prolongation.
The answer to You was helpful?
7) Is it possible to get capitalized % if the deposit was opened for 1 year, but terminated after 4 months?

Is it possible to get capitalized % if the deposit was opened for 1 year, but terminated after 4 months?

Updated 22.05.2024
Upon termination of the deposit for a period earlier than 12 months % are not charged. In case of removal of % every month, this amount will be deducted from the principal amount.
The answer to You was helpful?
8) What is Environmental, Social and Governance?

What is Environmental, Social and Governance?

Updated 17.05.2024
(Environmental, Social, and Governance, ESG) is a set of characteristics of company
management, which achieves the involvement of this company in the solution of
environmental, social and management issues.
ESG is a set of company standards that socially conscious investors use to screen
potential investments. Environmental criteria consider how a company safeguards the
environment. Social criteria examine how it manages relationships with employees,
suppliers, customers and communities. Governance deals with a company’s leadership,
executive pay, audits, internal controls and shareholder rights.
The answer to You was helpful?
9) Зарыл болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүн алса болобу? 

Зарыл болгон учурда депозиттин негизги суммасынын бир бөлүгүн алса болобу? 

Updated 22.05.2024
Жок, болбойт. Сумма толугу менен депозиттин мөөнөтү аяктаганда же келишимди бузган учурда берилет. 
The answer to You was helpful?