23 November 2023

"БайБол" депозити жылына 15,5 % (нат.%чен: 16.65%)

01 November 2023

Акция! Doscredobank жана Avosend менен бирге кыялдагы саякат!

09 October 2023

"БайБол+" депозити жылына 15%

11 September 2023

Акча которуулар боюнча Акция

21 August 2023

Акция! Окуу сезонунун башталышы !

01 August 2023

Акция! Кытай юаны менен SWIFT акча которуулар – АКЫСЫЗ!

25 July 2023

Mortgage up to 60 months

20 July 2023

PROMOTION! Loans at reduced interest rates!