14 September 2023 09:09

Кардарлар үчүн эскертүү

Western Union аркылуу Мароккого акча которуулар 0%:
Мароккодогу жер титирөөдөн улам, төмөндө көрсөтүлгөн мезгилдерде Мароккого эч кандай кардар которуу акысы алынбайт.

  • Мароккого накталай төлөм менен шашылыш которуулар 13-сентябрдан 19-сентябрга чейин - 0%
  • 13-сентябрдан 11-октябрга чейин Мароккодо Cash to Account кызматы – 0%

Байланыш борбору: 8686