03 November 2023 09:11

Кардарларга эскертүү

Урматтуу кардарлар, 
көңүл буруңуздар!

  • 2023-жылдын 6-ноябры – Россияда дем алыш,  майрам күнү. 
  • 2023-жылдын 7-8-ноябры – Кыргызстанда майрам күндөрү, дем алыш.

2023-жылдын 3-ноябрында кабыл алынган төлөмдөр 2023-жылдын 9-ноябрында валюталаштыруу датасы менен аткарылат.

  • 2023-жылдын 8-декабры – Өзбекстанда майрам күн болгондуктан бөлүмдөр иштебейт. 

2023-жылдын 8-декабрында кабыл алынган төлөмдөр 2023-жылдын 9-декабрында валюталаштыруу датасы менен аткарылат. 

  • 2023-жылдын 18-декабры – Казакстанда майрам күнгө байланыштуу жумуш күнү эмес. 

2023-жылдын 18-декабрында кабыл алынган төлөмдөр 2023-жылдын 19-декабрында валюталаштыруу датасы менен аткарылат. 

  • 2023-жылдын 25-декабры – АКШда, Түндүк Кореяда майрам, дем алыш.

2023-жылдын 25-декабрында кабыл алынган төлөмдөр 2023-жылдын 26-декабрында валюталаштыруу датасы менен аткарылат. 

  • 2023-жылдын 25-26-декабрь күндөрү – Германияда майрамга байланыштуу дем алыш. 

2023-жылдын 25-26-декабрында кабыл алынган төлөмдөр 2023-жылдын 27-декабрында валюталаштыруу датасы менен аткарылат. 

Байланыш-борбору: 8686