24 May 2024 12:05

Кардарлар үчүн эскертүү

Урматтуу кардарлар!

Команда куруу менен байланыш 25-май 2024-жыл колл-борбор үчүн жумуш эмес күн деп жарыяланды.