10 April 2024 12:04

"Мадина" ККнын кардарлары үчүн эскертме

Урматтуу кардарлар! 

15.04.2024-жылдан баштап "Мадина" ЮУДЕТ төмөнкү график боюнча иштей тургандыгын эске алууңуздарды өтүнөбүз: 

ДҮЙШӨМБҮ-КҮН: 09:00-18:00 

Чалуу борбору: 8686