17 April 2024 11:04

Каракол шаарын жашылдандыруу

DOSCREDOBANK банкы Каракол шаарын жашылдандырууга катышканын кубануу менен маалымдайбыз. Биздин банк экологиялык жоопкерчиликке өзгөчө көңүл бурат жана айлана-чөйрөнү жакшыртууга багытталган демилгелерге колдоо көрсөтөт. 

Бул демилгенин  бардык катышуучуларына биргелешкен аракеттери үчүн ыраазычылык билдиребиз жана биздин биргелешкен иш-аракеттерибиз Каракол шаарын анын жашоочулары жана меймандары үчүн жашыл жана жайлуу кылат деп үмүттөнөбүз.

DOSCREDOBANK мындай маанилүү жана пайдалуу демилгелерге катышканы менен сыймыктанат жана жашылдандыруу жана айлана-чөйрөнү жакшыртуу боюнча долбоорлорго колдоо көрсөтүүгө даяр.

Колл-борбор: 8686

Сүрөттөр

Кичинекей Сүрөт отчетун бөлүшүү