ЗОЛОТАЯ КОРОНА

Которуунун жөнөтүү

Дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө

КМШ, Алыскы чет өлкөлөр

Валютасы

Рубль, АКШ доллары, Евро

Акчаны берүү

Накталай төлөө

«Золотая Корона» акча которуулар системасы – Россия, КМШ жана алыскы чет өлкөлөр боюнча эсеп ачпастан көз ирмемдик акча которуулары. КМШ өлкөлөрүнүн бүткүл аймагындагы 250дөн ашык банктар системанын өнөктөштөрү болуп саналышат.

Тарифтер: которуунун суммасынын 0,95%ы.

«Золотая Корона – Акча которуулары» сервиси Каржылык технологиялар борбору Компаниялар Тобуна кирет.

Сервис эсеп ачпастан акча которуулар рыногунда 2003-жылдан баштап иштеп келет жана Россия менен жакынкы чет өлкөлөрдүн аймагында кызматтарын сунуштайт.

Золотая Корона кепилдик берет:

Акча которууларын жөнөтүүнүн «Связной», «Евросеть», «МТС», ТНК-ВР соода тармактарындагы максималдуу ыӊгайлуу тармагы; банктар аркылуу которууларды жөнөтүүнүн жана алуунун адистешкен тармагы;

Которуунун ылдамдыгы – жөнөткөндөн бир секунддан кийин алууга болот;

Дарексиздик – которууну тариздөө учурунда которуу жөнөтүлүүчү өлкөнү жана шаарды гана атоо зарыл;

Алуучу өзү үчүн эӊ ыӊгайлуу алуу пунктун өзү тандай алат; КМШ жана Россия ичиндеги которуулар боюнча төмөн тарифтер – 0,5%дан баштап; которуунун статусу жөнүндө SMS-билдирүү; системанын сайтынан которуунун абалын on-line режиминде көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү.

Акча которуунун алуу жана жөнөтүү жолдору

Dos Credobankтын Сиз үчүн ыӊгайлуу пунктуна ал иштеген сааттарда өздүктү тастыктаган документ менен келиӊиз

Банктын адисине которуу багытталган өлкөнү жана шаарды, алуучунун аты-жөнүн жана жөнөтүлүүчү сумманы айтыӊыз

Которууну жөнөтүүгө арызга кол коюӊуз, которуунун суммасын жана жөнөтүү үчүн комиссияны бөлүмдүн кассасына төлөӊүз

Банктын адисинен которуунун кодун алыӊыз да, аны алуучуга билдириӊиз