Дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө

КМШ, Алыскы чет өлкөлөр

Валютасы

Рубли, АКШ Доллары, Евро

Акчаны берүү

Накталай төлөө

Акча каражаттарын чет өлкөгө жөнөтүү үчүн Сизге «Юнистрим» акча которуу системасын сунуштайбыз. Бул шашылыш акча которууларынын эл аралык системасы Сизге банктык эсеп ачпастан өз туугандарыӊызга жана тааныштарыӊызга акча жөнөтүүгө жардам берет. Бул системанын артыкчылыктары: төмөн тарифтер; которууну алуунун тездиги 15 мүнөттөн баштап; алуучу эч кандай чыгым тартпайт; которууну тариздөөнүн ыӊгайлуулугу жана оӊойлугу; акча которууларынын бардыгы которуунун валютасында кабыл алынат жана берилет

Акча которуунун алуу жана жөнөтүү жолдору

Дос-Кредобанк» ААКынын Сиз үчүн ыӊгайлуу пунктуна келиӊиз

Операторго которуу багытталган өлкөнү жана шаарды, сумманы жана алуучунун аты-жөнүн айтыӊыз

Өздүгүӊүздү тастыктаган документиӊизди көрсөтүӊүз

Которуунун суммасын жана жөнөтүү үчүн комиссияны кассага төлөӊүз

КМШга (Молдова жана Өзбекстандан тышкары) жана Грузияга акча которуу жөнөтүү үчүн жаӊы тарифтер.

Молдова жана Өзбекстандан сырткары:
Россия рублинде: Кардардар комиссия
300 000 RUB чейин которуунун суммасынан 0.95%
300 000 RUBдан - 600 000 RUB 990 RUB
600 000 RUBдан жогору 750 RUB

 

Доллар/ЕВРО Кардардан комиссия
5 000 USD/EUR чейин которуунун суммасынан 0.95%
5 000ден - 10 000 USD/EUR 30 USD/EUR
10 000 USD/EUR жогору 25 USD/EUR