БЕРЕКЕ

Жөнөтүү жана берүү

Кыргыз Республикасы

Валютасы

Сом, Рубл, АКШ Доллары, Евро, Тенге

Акчаны берүү

Накталай төлөө

«БЕРЕКЕ» акча которуулар системасынын өзгөчөлүктөрү:

  • Акча которуу банктык эсеп ачпастан жүргүзүлөт.
  • Акча которууну алуу 5 мүнөттүн ичинде, кайда жана кай жерден жөнөтүлгөнүнө карабастан.
  • Которуу кайсы түзүмдөн жөнөтүлгөнүнө карабастан, которууну «Дос-Кредобанк» ААКынын, Айыл Банктын, Кыргыз Инвестициялык-Кредиттик банкынын, Кыргыз-Швейцар банкынын, Кыргызкоммерцбанктын, Капитал Банктын, КыргызКредит Банктын каалаган түзүмүнөн алууга болот.
  • Которуулар улуттук да, чет өлкөлүк да валюталар менен жүргүзүлөт.
  • Бир которуунун максималдуу өлчөмү 900 000 KGS же анын башка валюталардагы эквиваленти: EURO, USD, RUB, KZT.

Акча которуунун алуу жана жөнөтүү жолдору

Dos Credobankтын Сиз үчүн ыӊгайлуу пунктуна ал иштеген сааттарда өздүктү тастыктаган документ менен келиӊиз

Банктын адисине которуу багытталган шаарды, алуучунун аты-жөнүн жана жөнөтүүнүн суммасын айтыӊыз

Которуу жөнөтүү үчүн арызга кол коюӊуз, которуунун суммасын жана жөнөтүү үчүн комиссияны бөлүмдүн кассасына төлөӊүз

Банктын адисинен которуунун кодун алыӊыз да, аны алуучуга билдириӊиз

ТАРИФТЕР

"Береке" акча которуу системасы боюнча
Которуунун валютасы Которуунун суммасы Тариф*
Кыргыз сому

0дон баштап 30 000 KGS чейин

30 001ден башттап 50 000 KGS чейин

50 001 KGSден жогору

40 KGS

50 KGS

суммадан 0,1%

Россия рубли

30 000 RUB чейин

30 001 RUB баштап

30 RUB

суммадан 0,1%

АКШ доллары

500 USD чейин

501 USD баштап

0,5 USD

суммадан 0,1%

Евро

500 EURO чейин

501 EURO баштап

0,5 EURO

суммадан 0,1%

Тенге

100 000 KZT чейин

100 001 KZT баштап

100 KZT

суммадан 0,1%

«Береке» акча которуулар системасын колдонгон кардарлар төмөнкү маалыматтарды билүүгө тийиш: 

  1. Которуунун Коду – өтө жашыруун маалымат, ал жөнөтүүчүдөн алуучунун өзүнө гана берилет.
  2. Алынбай калган акча которулган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде Береке системасында болушу мүмкүн
  3. Которууну, кимдин атына жөнөтүлсө ошол жаран же паспортту жана нотариус тариздеген ишеним катты көрсөтүү менен анын ишенимдүү адамы гана алышы мүмкүн.
  4. Банктын операционистине паспортту көрсөтүп, которуунун Кодун айтыӊыз

  5. «Которууну алууга арыздын» бланкына кол коюп, которууну алыӊыз