Дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө

КМШ, Алыскы чет өлкөлөр

Валютасы

Рубль, АКШ доллары, Евро

Акчаны берүү

Накталай төлөө жана VISA, Mastercard, ЭЛКАРТ, UnionPay карталарына кийирүү

Бүгүнкү күндө CONTACTтын кызматтарын Россиянын, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн аймактарындагы Системанын 500 000дөн ашык пункттарында пайдаланууга болот. CONTACT акча которуулар системасынын жардамы менен акча каражаттарын физикалык жактардын пайдасына рубль, АКШ доллары, евро менен эсеп ачпастан тез жана арзан которууга болот. Ошондой эле акча каражаттарын VISA, Mastercard, UnionPay ж.б. карталарга жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар.

Акча которуунун алуу жана жөнөтүү жолдору

Dos Credobankтын Сиз үчүн ыӊгайлуу пунктуна ал иштеген сааттарда өздүктү тастыктаган документ менен келиӊиз

Банктын адисине которуу багытталган өлкөнү жана шаарды, алуучунун аты-жөнүн жана жөнөтүүнүн суммасын айтыӊыз

Которуу жөнөтүү үчүн арызга кол коюӊуз, которуунун суммасын жана жөнөтүү үчүн комиссияны бөлүмдүн кассасына төлөӊүз

Банктын адисинен которуунун кодун алыӊыз да, аны алуучуга билдириӊиз

Кыргызстан ичинде, жакынкы чет өлкөлөргө жана Балтия өлкөлөрүнө (RUB/USD/EUR) акча которууларын жөнөтүүнүн тарифтери*

Contact системасы аркылуу акча которууларды жөнөтүү тарифтери (RUB, USD, EUR) *
Төлөм Которуунун суммасы жана валютасы

Кардардан комиссия

  операциянын суммасынан %  Фикс.

КМШ өлкөлөр (Азербайджан, Армении, Балтия өлкөлөрүнөн жана и Өзбестандан сырткары)

0,01 - 100 000 RUB

100 000.01 - 600 000 RUB

0,01 - 2 500,00 USD

2500,01 - 20 000,00 USD

0,01 - 2 000.00 EUR

2000.01 - 20 000 

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

25,00

0,00

20,00

Азербайджан

0 - 600 000 RUB

0 - 20 000 USD/EUR

1,20%

1,20%

Армения

0 - 600 000 RUB

0 - 20 000 USD/EUR

1,30%

1,30%

Өзбестан 0 - 20 000 USD/EUR 1,20%
Литва

0 – 4 950 USD/EUR

4 950,01 – 20 000 USD/EUR

1,50%

75 USD/EUR

Латвия

0 – 4 950 USD/EUR

4 950,01 – 20 000 USD/EUR

1,50%

75 USD/EUR

Эстония

0 – 4 950 USD/EUR

4 950,01 – 20 000 USD/EUR

1,50%

75 USD/EUR

 

Пластик карталарды толуктоо учурундагы өзгөчөлүктөр:

Толукталуучу картанын тиби

Алуучу жөнүндө милдеттүү маалыматтар

Өзгөчөлүктөр

Россиялык VISA  Картанын номуру Өзгөчөлүктөрсүз
Эл аралык VISA, эл аралык MasterCard

Картанын номуру, алуучунун аты-жөнү

Өзгөчөлүктөрсүз
MasterCard российская, American Express, Diners Club Картанын номуру, алуучунун аты-жөнү Өзгөчөлүктөрсүз
China Union Pay Картанын номуру Алуучу Кытайдын Резиденти болууга тийиш
ЭЛКАРТ (Кыргызстан) Картанын номуру Каражаттар картага кыргыз сому менен, Кыргызстандын Улуттук Банкынын курсу боюнча киргизилет. Толуктоонун максималдуу суммасы 50 000 rub же 5 000 usd/eur

UZCARD (Өзбестан)

Картанын номуру Жөнөтүү валютасы – АКШ доллары. Кийирүү валютасы – өзбек суму. Которуунун суммасы – 500 долларга чейин.
РАДУГА (Приднестровье) Картанын номуру

Банктык картага бир жолку которуунун максималдуу суммасы: 600 000 RUB/ 10 000 USD/EUR;

Бир банктык картага бир күн ичинде которуулардын максималдуу саны: 5 которуу;

Бир банктык картага бир күн ичинде которуулардын максималдуу жалпы суммасы: 1 500 000 RUB/ 20 000 USD/EUR;

Бир банктык картага бир ай ичинде которуулардын максималдуу жалпы саны: 50 которуу;

Бир банктык картага бир ай ичинде которуулардын максималдуу жалпы суммасы: 1 500 000 RUB/ 20 000 USD/EUR;
НПС (Приднестровье) Картанын номуру

Банктык картага бир жолку которуунун максималдуу суммасы: 175 000 RUB/ 2 500 USD/EUR;

Бир банктык картага бир күн ичинде которуулардын максималдуу саны: 5 которуу;

Бир банктык картага бир күн ичинде которуулардын максималдуу жалпы суммасы: 600 000 RUB/ 10 000 USD/EUR;

Бир банктык картага бир ай ичинде которуулардын максималдуу жалпы саны: 50 которуу;

Бир банктык картага бир ай ичинде которуулардын максималдуу жалпы суммасы: 1 500 000 RUB/ 35 000 USD/EUR;

*Жакынкы чет өлкөлөр: Абхазия, Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Тажикстан, Өзбекстан, Эстония, Түштүк Осетия

**Которууларды төлөө пункттары бар алыскы чет өлкөлөр: Россиядан жана жакынкы чет өлкөлөрдөн башка бардык өлкөлөр.

***Тоолуу Карабактын аймагына акча которуулар жүргүзүлбөйт.

Резидент үчүн: Кыргызстан ичинде - 600 000 rub (20 000 usd/eur); Кыргызстан менен Жакынкы чет өлкөлөрдүн ортосунда* - 600 000 rub (20 000 usd/eur);

Резидент эместер үчүн: Кыргызстан ичинде - 600 000 rub (20 000 usd/eur); Кыргызстан менен жакынкы чет өлкөлөрдүн ортосунда* - 600 000 rub (20 000 usd/eur); Кыргызстандан Алыскы чет өлкөлөргө** - Алуучу өлкөнүн улуттук мыйзамдарына жараша (которууну тариздеп жатып, «өзгөчөлүктөр» салмасы менен кунт коюп таанышыӊыз).